Harmoni Barn

Barnen är framtiden.

Lek i vattnet

Att leka i vatten, det är skoj för både barn och vuxna. Det går att leka i simhallen, i poolen, havet, sjön med mera. Sedan finns det de städer som satsar på vattenlek. Läs mer här om det. Det är då massa olika aktiviteter med vatten, utplacerade som en slags lekpark kan man säga.

Saker att göra i simhallen

Att bada tillsammans i simhallen är inte fel. Det är bra att barn får vattenvana och att föräldrarna är med. Dessa saker kan ni göra:

  • Utmana varandra - ligga på rygg och flyta, skjuta från kanten över eller under vattnet 
  • Dyka mellan förälderns ben
  • Bära varandra 
  • Sjung under vattnet - stå bredvid varandra; lyssna, titta och försök att gissa låten
  • Badbollen - hur länge kan ni hålla bollen i luften innan den träffar vattenytan
  • Utforska botten - ligga på mage, rygg eller sitta på botten
  • Hoppa och dyka från kanten -högsta hopp eller störst plask vinner
  • Madrassrace - tävla på varsin madrass om vem som tar sig fram snabbast
  • Förslag på lekar som också fungerar i vatten: kull, följa John och kasta gris
  • Fria aktiviteter som barnen bestämmer - låt simhallen vara inspiration för barnens kreativitet! Du som förälder är med och leker på barnens vilkor.

Kul lekar i vatten

I vattnet går det att leka en massa lekar så väl som att spela bollsporter med mera. Det är bara fantastin som egentligen begränsar er. Det finns massor av bra tips på nätet om du vill ha vägledning. 

21 Sep 2020