Harmoni Barn

Barnen är framtiden.

Välja simhjälpmedel till barn

När barnen är i vattnet så är det inte fel att de har simhjälpmedel. Det finns även flythjälpmedel, men dessa båda saker skiljer sig åt. Barn bör inte bli beroende av att ha något som låter dem flyta, de bör lära sig att flyta på egen hand. Anledningen till att använda simhjälpmedel som armringar, armpuffar eller simpuffar är så att barnet kan öva på balansen och koordinationen. Med simhjälpmedel så kan barnet även utveckla sina simkunskaper på ett bra sätt. Det är bra att testa både med och utan, så att barnet till slut kan simma utan hjälpmedel. 

Lär barnen simma tidigt

Redan i tidig ålder är det bra att låta ditt barn vara i vatten så att han eller hon får en vattenvana. Det finns babysim att delta i, så väl som att ni kan bada på egen hand. Sedan när det är dags att barnet ska lära sig simma, så är det inte fel att låta dem gå på en simskola. Dock kan du så klart hjälpa dem med att lära sig simma med. Det finns många bra tips på nätet hur du ska gå tillväga.

Simning är livsviktig kunskap

Idag är det allt för många som inte kan simma, både barn och vuxna. Men det är en kunskap som är viktig att ha, då det kan rädda liv. Att hamna i vattnet utan att kunna simma kan ge förödande konsekvenser. Så se till att lära dina barn att simma!

12 Apr 2020